Powrót do strony glownej Informacje o firmie: historia Dane techniczne i wielkosci rat oferowanych modeli Promocje Auto Systemu Adresy i numery telefonow do Salonow Wyniki i informacje o Aktach Asygnacyjnych Pytania i odpowiedzi adresy e-mail, bezplatne infolinie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

®

 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. 

INFORMACJA 

Informujemy, że:

- Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie informacji pozyskanych od Państwa

- Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji usług oraz okres konieczny dla ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów

- Państwa dane są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług

- Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom

- Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

- Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w związku z wykonywaniem przez nas usług na Państwa rzecz, w tym sądom, prokuraturze, komornikom, instytucjom powołanym do ochrony Państwa prawnie uzasadnionych interesów, podmiotom, z którymi pozostają Państwo w sporze sądowym, negocjacjach lub innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych i ich pełnomocnikom, naszym pracownikom i osobom współpracującym z nami oraz na żądanie uprawnionych organów

- administratorem Państwa danych osobowych jest AICE Polska Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 19/88, 00-195 Warszawa, NIP 526-03-04-107

- mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i w tym celu należy się kontaktować z administratorem danych na w/w adres lub adres e-mail: info@autosystem.com.pl w zakresie w jakim dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

- mają Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO/UODO przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

- Państwa dane nie podlegają profilowaniu

- Przetwarzane dane należą do kategorii danych osobowych zwykłych i obejmują dane konieczne dla potrzeb realizacji naszej usługi, w tym podstawowe dane osobowe, adres i telefon kontaktowy, e-mail oraz przekazaną nam dokumentację.


(c)Copyright AICEPolska S.A.