Powrót do strony glownej Informacje o firmie: historia Dane techniczne i wielkosci rat oferowanych modeli Promocje Auto Systemu Adresy i numery telefonow do Salonow Wyniki i informacje o Aktach Asygnacyjnych Pytania i odpowiedzi adresy e-mail, bezplatne infolinie

 

Najczęściej zadawane pytania


Szanowni Państwo, na tej stronie prezentujemy pytania jakie powtarzają się w naszych kontaktach z Klientami. Zawartość tej strony jest systematycznie rozbudowywana o nowe pytania. Jeżeli nie znajdziecie Państwo na tej stronie odpowiedzi na swoje wątpliwości prosimy o przesłanie jej do nas na ten adres.

 

W związku pytaniami kierowanymi do AICE Polska S.A., dotyczącymi wpływu sytuacji Daewoo na funkcjonowanie Auto Systemu pragniemy przedstawić Państwu nasze odpowiedzi.

 

Jaki wpływ na przyszłość Auto Systemu ma sytuacja Daewoo w Korei?

 • Sytuacja Daewoo w Korei nie znajduje bezpośredniego przełożenia na sytuację i przyszłość spółki AICE Polska S.A. oraz na działalność Auto Systemu. AICE POLSKA S.A. jest spółką finansowo i prawnie niezależną od Daewoo. Obie spółki nie są związane ze sobą żadnym wspólnym kapitałem.

Co się stanie w przypadku całkowitego zaprzestania produkcji samochodów Daewoo?

 • Zgodnie z informacją otrzymaną od Daewoo - FSO Motor S.A. Daewoo w Korei gwarantuje dostawę komponentów do produkcji nowych samochodów jak i dostawę części zamiennych do samochodów sprzedanych i sprzedawanych w Polsce.

Czy możliwe jest całkowite zaprzestanie działalności Auto Systemu?

 • Ponieważ Auto System, nie jest związany finansowo z firmą FSO, sytuacja tej drugiej nie wpłynie na kondycję Auto Systemu i jego administratora firmy AICE POLSKA S.A.  W hipotetycznym przypadku gdyby FSO zaprzestała produkcji system Auto System zawiera automatyczne rozwiązanie (art. 11 p. 2), do którego odnosimy się w następnym pytaniu.

Czy zgodnie z Art.11 p. 2, AICE może zaoferować samochód innej marki, pomimo zawartej umowy z Daewoo?

 • Tak, jak najbardziej, w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 11 p.2. Jednakże w aktualnej chwili Daewoo - FSO Motor S.A. na Żeraniu na bieżąco wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec AICE. Samochody są fakturowane i wydawane w normalnym trybie, bez żadnych opóźnień.

Jakie działania planuje AICE aby zagwarantować poprawne działanie Auto Systemu?

 • Auto System będzie funkcjonował regularnie, wspólnie z Daewoo, do momentu gdy Daewoo będzie wypełniało swoje zobowiązania. W przypadku wstrzymania produkcji jednego lub wszystkich modeli, także będzie funkcjonował regularnie z jednym wyjątkiem, że dostawcą samochodów nie będzie Daewoo - FSO, lecz producent lub importer marki, który będzie dostarczał samochody wybrane przez Klienta.

Czy w momencie wykupienia Daewoo przez innego producenta, AICE będzie proponować również jego samochody?

 • W przypadku gdyby Daewoo - FSO została wykupiona przez inną markę, automatycznie zostaną zaoferowane samochody produkowane na Żeraniu + samochody innej marki, tak jak miało to miejsce wówczas gdy FSO została zakupiona przez Daewoo, ponieważ umowa, która wiąże nas z Daewoo - FSO Motor S.A. będzie dalej w całej swej rozciągłości obowiązywać.

Jakie dodatkowe opłaty ponoszę z tytułu uczestnictwa w Systemie?

 • Uczestnicząc w Auto Systemie, klient winien wnosić opłaty związane z jego administrowaniem. Porównując naszą ofertę do innych znajdujących się na rynku, system jest bardzo atrakcyjny ze względu na minimalne opłaty dodatkowe.

 • Klient wstępując do systemu uiszcza opłatę wstępną w wysokości 3% wartości samochodu, na który podpisuje umowę.

 • Miesięczny koszt usługi wynosi 0,2%.

 • Ubezpieczenie na życie zawarte w miesięcznej racie.

 • Opłata asygnacyjna związana z przyznaniem i odbiorem zamówionego samochodu w wysokości 4% - wszyscy Klienci posiadający Kartę Klubu Daewoo płacą 2%

 • Opłaty związane z rejestracją samochodu oraz ewentualnym zastawem rejestrowym (~200 PLN) - wartości procentowe zawsze liczone w odniesieniu do aktualnej ceny samochodu.

Dlaczego mam wybrać Waszą ofertę a nie ofertę konkurencji?

 • Ponieważ mamy do zaoferowania Państwu najlepszy produkt za najbardziej przystępną cenę.

 • Klient ma do wszystkie modele samochodów aktualnie produkowanych

 • Nasz koszt rocznej obsługi to tylko 2,4%. Pomnożony przez maksymalny okres spłaty (100 miesięcy) daje 20% - patrz tutaj)

 • Samochody zakupione za pośrednictwem AICE Polska mogą być objęte specjalnym pakietem ubezpieczeniowym, w którym ubezpieczenie jest płatne w 12 stałych ratach miesięcznych.

 • wiele modeli FSO objętych jest pakietem bezpłatnej obsługi serwisowej przez okres trzech lat.

 • Klient może skorzystać dodatkowo z promocji oferowanych przez FSO.

Czy opłata wstępna liczona jest jako rata w systemie?

 • Opłata wstępna nie jest składnikiem planu ratalnego. Jest to jednorazowa opłata związana z wstąpieniem do systemu.

Co to jest numer grupy?

 • Jest to numer nadawany nowo tworzonej grupie w celu jej identyfikacji i zaistnienia w systemie komputerowym AICE np.: grupa 1273 na model Matiz. 

Co to jest numer porządkowy?

 • Jest to numer identyfikujący Klienta w danej grupie - aktualnie z przyczyn administracyjnych grupy składają się z 300 osób.

Gdzie mogę opłacać raty miesięczne?

 • Raty miesięczne można opłacać na poczcie (poczta nie pobiera opłat) lub w każdej innej placówce bankowej.

Dlaczego blankiety płatności mają numer konta banku w Łodzi, gdy główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie?

 • Aby umożliwić klientom Auto Systemu opłacanie rat we wszystkich placówkach pocztowych oraz przyspieszyć księgowanie rat AICE Polska S.A. podpisała umowę z jednym z największych banków w Polsce - Bankiem Rozwoju Eksportu, którego główny ośrodek rozliczeń elektronicznych znajduje się w Łodzi. Dzięki temu czas przekazywania wpłat na zakup samochodów wydatnie się skrócił. Aktualnie wszystkie przekazy dokonywane są drogą elektroniczną co zmniejsza także prawdopodobieństwo wystąpienia błędu.

Dlaczego AICE Polska S.A. zmieniło bank do którego należy wpłacać raty?

 • Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia opóźnień w przekazach pieniężnych oraz uprościć procedurę księgowania rat klientów na kontach. Aktualnie każdy klient otrzymuje swój indywidualny numer konta bankowego, na który dokonuje wpłat. W celu jego potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Co to są raty przedpłacone?

 • Są to raty wpłacane przedterminowo (np.: 2, 10, 17 rat) zwiększające szansę na uzyskanie przydziału samochodu w pierwszej formie asygnacji jaką jest punktacja. Do punktacji, oprócz rat przedpłaconych wliczane są również raty miesięczne, a każda rata odpowiada jednemu punktowi. Osoba, która przedpłaci największą ilość rat w danej grupie, ma szansę otrzymać przydział samochodu w pierwszej kolejności. Bardzo ważne: raty przedpłacone należy wpłacać do końca miesiąca poprzedzającego akt asygnacyjny, na którym klient oczekuje uzyskać asygnację np.: jeżeli chcielibyście Państwo otrzymać przydział samochodu z punktacji we wrześniu, przedpłaty rat należy dokonać do dnia 31 sierpnia.

 W jakiej wysokości powinienem przedpłacić raty?

 • Wysokość rat do przedpłacania podana jest zawsze na blankietach wpłat jakie otrzymujecie Państwo na adres korespondencyjny i jest zależna od wariantu planu ratalnego, na który jesteście Państwo zapisani.

 W jaki sposób mogę otrzymać asygnację?

 • Asygnację (przydział samochodu) można otrzymać wyłącznie biorąc udział w wybranych przez siebie formach:

  • Punktacja - przedpłaty

  • Licytacja - deklaracja wpłaty

  • Losowanie

Co to jest oferta licytacyjna?

 • Jest to deklaracja wzięcia udziału w jednej z czynnych form asygnacji. Aby tego dokonać Klient powinien wypełnić druk "Oferta Licytacyjna" (dostępny w Salonach Informacji Auto Systemu) wpisując na nim ilość rat, które jest w stanie wpłacić jednorazowo. Deklaracja ta nie wiąże się z natychmiastową wpłatą wymienionej kwoty. Wielu klientów z danej grupy może przysłać swoje oferty licytacyjne. Wygrywa, w danej grupie, ta, która okaże się najwyższa.

Jak wypełnić poprawnie ofertę licytacyjną?

 • Poprawny sposób wypełnienia oferty licytacyjnej pokazany jest tutaj. Proszę pamiętać o własnoręcznym podpisie. Bez tego podpisu oferta jest nieważna.

Co to są kody kreskowe?

 • Są to naklejki z zakodowanymi danymi Klienta (numer umowy, numer grupy, numer porządkowy)

Do czego służą w Auto Systemie kody kreskowe?

 • Zastosowanie kodów kreskowych umożliwia szybsze wprowadzanie nadchodzących ofert licytacyjnych (jest ich co miesiąc kilka do kilkunastu tysięcy). Dzięki nim unika się także błędów przy wprowadzaniu danych Klienta, który nadesłał ofertę do biura.

Skończyły mi się kody kreskowe. Gdzie mogę otrzymać kolejne?

 • Można je zamówić telefonicznie w naszym Telecentrum. Otrzymacie je Państwo pocztą. Prosimy o zamawianie minimum z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Jak należy dostarczyć ofertę licytacyjną?

 • Oferta licytacyjna powinna być dostarczona w odpowiedniej kopercie (druki ofert oraz koperty można otrzymać w Salonach Informacji lub zamówić telefonicznie w naszym Telecentrum dzwoniąc pod bezpłatny numer 0-801-301-003), listem poleconym na dwa dni przed datą Aktu Asygnacyjnego na adres biura lub osobiście na 5 minut przed rozpoczęciem aktu. Prosimy nie przysyłać ofert faksem oraz pocztą na adres sali aktów.

Gdzie odbywają się Akty Asygnacyjne?

 • Akt rozpoczyna się o godzinie 17:00 w każdy ostatni piątek miesiąca (dokładne daty podane są tutaj) w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5.

Jak wyglądają Akty Asygnacyjne?

 • Akt Asygnacyjny odbywa się w ostatni piątek miesiąca (z małymi wyjątkami zaznaczonymi tutaj). O godzinie 17.00 następuje rozpoczęcie, wstęp prowadzącego oraz procedura losowania. Po zakończeniu losowania następuje odczytanie, dla poszczególnych grup, przydziału według tej formy asygnacji. W następnej kolejności  prowadzony jest przydział z punktacji oraz licytacji. W niektórych grupach funkcjonuje jeszcze przydział z aukcji. Cała procedura prowadzona jest pod nadzorem obecnego na sali Notariusza.

Czy moja obecność na Akcie Asygnacyjnym jest konieczna?

 • Zupełnie nie. Klienci, którzy płacą systematycznie miesięczne raty zawsze biorą udział w Aktach Asygnacyjnych. Jeżeli chcecie Państwo zaoferować raty do licytacji też nie musicie przyjeżdżać. W tym celu właśnie zostały stworzone oferty licytacyjne, abyście mogli Państwo uczestniczyć w licytacji poprzez nadesłanie swojej oferty.

Kiedy mogę zamówić odpowiedni model samochodu?

 • Klient dokonuje wszelkich formalności związanych z zamówieniem wybranego modelu po otrzymaniu informacji pisemnej z AICE Polska S.A. o uzyskaniu asygnacji. Wtedy udaje się do odpowiedniego Punktu Obsługi Klienta aby wypełnić formularz zamówienia konkretnego modelu, podpisać aneks do umowy oraz przyprowadza żyrantów (jeżeli wybrał taka opcję zabezpieczenia spłaty) w celu wypełnienia odpowiednich druków.

Otrzymałem asygnacje na drodze licytacji. Ile mam czasu na wpłacenie zadeklarowanej kwoty?

 • Zgodnie z umową jest to 5 dni od momentu otrzymania, drogą pocztową, powiadomienia o uzyskaniu przydziału. Jeżeli zadeklarowana kwota pochodzić ma ze sprzedaży aktualnie używanego samochodu lub innego przedmiotu będziecie Państwo potrzebowali czasu, aby go spieniężyć. Możecie Państwo w związku z tym wystąpić z pisemną prośbą do AICE o wydłużenie terminu spłaty.

Jakich formalności muszę dokonać aby móc odebrać samochód?

 •  Po odebraniu faktury zakupu od dealera należy samochód zarejestrować, ubezpieczyć, podpisać cesję umowy ubezpieczenia.

Jakie formy zabezpieczeń są wymagane przez Auto System przed odbiorem samochodu?

 •  Mogą to być:
 • Poręczenie - przedstawienie dwóch poręczycieli legitymujących się zaświadczeniami o minimalnych zarobkach 1500 PLN i zatrudnieni na czas nieokreślony. Jeżeli pojazd jest spłacony w stopniu większym niż 60% jego wartości, wymagany jest tylko jeden poręczyciel.

 • Sądowy zastaw rejestrowy na pojeździe - samochód zostaje wydany Klientowi w oparciu o dowód rejestracyjny ze wstęplowaną adnotacją Wydziału Komunikacji o dokonanym zastawie. Klient, który wybierze te opcję może podpisać weksel będący zabezpieczeniem czasowym do momentu ustanowienia zastawu.

 • Blokada środków na koncie bankowym na rzecz AICE Polska S.A.. Klient powinien przedstawić zaświadczenie oraz pełnomocnictwo na kwotę aktualnego zadłużenia powiększoną o 20%.

Czy mogę odebrać droższy model?

 • Oczywiście że tak. W formularzu zamówienia Klient określa swoje zapotrzebowanie. Zgodnie z tym fabryka przygotowuje dla niego samochód. Różnica pomiędzy ceną modelu standardowego, na który Klient jest zapisany w systemie a ceną modelu odbieranego powinna być opłacona na specjalnym blankiecie, przysyłanym do klienta na adres korespondencyjny, po zafakturowaniu samochodu.

Dlaczego w cenniku Auto Systemu nie ma wszystkich modeli samochodów Daewoo?

 • Konstruując cennik staraliśmy się, umieścić w nich modele w różnych przedziałach cenowych tak, aby Klient wybierając droższy lub tańszy model nie miał dużej dopłaty. Bardzo istotny jest tu czas zgrupowania umowy. Przy takim układzie czas zgrupowania umowy nie przekracza tygodnia.

Chciałbym zmienić model. Czy mogę to zrobić w każdej chwili?

 • Klient może dokonać zmiany modelu na dowolny inny Daewoo dopiero po uzyskaniu asygnacji w chwili wypełniania zamówienia.

Kiedy mogę odebrać samochód?

 • Samochód jest gotowy do odbioru, gdy zostanie dostarczony do punktu dealerskiego, przygotowany do sprzedaży, zarejestrowany i ubezpieczony.

Gdzie będę odbierał swój samochód?

 • AICE Polska S.A., ma podpisane umowy z dużą ilością autoryzowanych punktów dealerskich w Polsce. Staramy się, aby odbiór miał miejsce w możliwie najbliższym, swojemu miejscu zamieszkania, punkcie dealerskim.

Co to jest Gwarancja Absolutnej Satysfakcji?

 • Jest to mechanizm wprowadzony przez AICE Polska S.A., który daje czas klientom na przekonanie się o słuszności podjętej decyzji wstąpienia do Auto Systemu. Klient przy podpisaniu umowy wraz z jej drukiem otrzymał formularz gwarancji. Od tego momentu klient miał 7 dni na upewnienie się co do podjętej decyzji, przeanalizowanie umowy, konsultacje ze sprzedawcą. Jeżeli jednak okazało się, że ta forma zakupu, pomimo swoich niezaprzeczalnych zalet i swojej bezkonkurencyjności, nie była dla niego odpowiednia, miał on prawo złożyć pisemną rezygnację z wyżej wymienionej umowy i otrzymać pełen zwrot opłaty wstępnej jakiej dokonał w momencie podpisania umowy.

(c) Copyright AICE Polska S.A.