Powrót do strony glownej

Informacje o firmie: historia

Dane techniczne i wielkosci rat oferowanych modeli

Promocje Auto Systemu

Adresy i numery telefonow do Salonow

Wyniki i informacje o Aktach Asygnacyjnych

Pytania i odpowiedzi

adresy e-mail, bezplatne infolinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie komunikacyjne w Auto Systemie

w 12 nieoprocentowanych miesięcznych ratach!!!

Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla klientów
Autosystemu lub Autoplanu

na samochody nowe i używane
  

Oferowane pakiety zostały przygotowane we współpracy z dwoma wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi PZU S.A. i PTU S.A. (dawne Daewoo).

 

Polisy są wystawiane centralnie przez biuro AICE Polska S.A i wysyłane pocztą kurierską lub na adres wskazanego dealera.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przygotowaną specjalnie dla Państwa i liczymy na możliwość dalszej współpracy.

      

Kontakt z AICE Polska S.A.
 tel. 022 536 20 00 wew. 2
 fax 022 536 22 06
ubezpieczenia@autosystem.com.pl

 

 AICE Polska S.A. przygotowała dla Państwa wygody dwie korzystne oferty ubezpieczenia posiadanego samochodu; jedną ofertę wspólnie z Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., drugą z PZU S.A.

Są one interesujące pod względem cenowym, jak również pod względem zawartości opcji oferowanych Państwu pakietów przy nieskomplikowanej procedurze zawarcia umowy ubezpieczenia; korespondencyjne załatwienie wszelkich formalności i dostarczenie polisy przez kuriera DHL pod wskazany przez Państwa adres (nie dotyczy klientów z Warszawy i okolic, których obsługę bezpośrednią prowadzi nasze biuro przy ul. Słomińskiego 19 w Warszawie).

W przypadkach wskazanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, gdzie istnieje konieczność dokonania oględzin pojazdu, polisa zostanie wysłana do wskazanego punktu dealerskiego, najbliższego Państwa miejsca zamieszkania). Czas realizacji formalności do 4 dni od momentu otrzymania kompletu dokumentów (polisy są wystawiane najwcześniej 14 dni przez końcem okresu ubezpieczenia).
 

Atuty oferowanych Państwu pakietów to:

 • Stopa składki dostosowana do miejsca zamieszkania klienta (zgodnie z podziałem okręgowym PZU S.A. lub powiatowym PTU S.A.)
 • Spłata składki w 12 nieoprocentowanych ratach
 • Możliwość korzystania z pakietu przez okres 10 lat eksploatacji samochodu w PZU S.A. lub 8 lat w PTU S.A
 • w PZU S.A. uwzględnienie przy wyliczeniu składki indywidualnie posiadanych zniżek
 • Możliwość rozliczenia szkody oraz doubezpieczenia pojazdu w Inspektoratach PZU S.A. lub PTU S.A (w zależności od zawartej polisy) w Państwa miejscu zamieszkania bądź w miejscu wystąpienia szkody.

Oferowane pakiety zawierają ubezpieczenie:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym i zagranicznym (ZK)
 • AC w ruchu krajowym i zagranicznym na terytorium Europy (za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii) oraz Algerii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela i Tunezji; zakres ubezpieczenia pełny.
 • NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • Assistance Polska – pomoc techniczna i medyczna udzielana ubezpieczonym (kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu)

W celu otrzymania symulacji składki ubezpieczeniowej oraz otrzymania wymaganych druków należy skontaktować się z biurem AICE POLSKA S.A. telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Ustalenie sumy ubezpieczenia pojazdu odbywa się na podstawie wartości rynkowej w oparciu o notowania Info-Eksperta

W przypadku wyboru PZU S.A. należy przesłać następujące dokumenty:

 • wniosek na zawarcie ubezpieczenia /druk do otrzymania z AICE POLSKA S.A./
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego
 • kserokopia dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej
 • oświadczenie klienta o przebiegu ubezpieczenia /druk do otrzymania z AICE POLSKA S.A/
 • kserokopia wypowiedzenia umowy OC u dotychczasowego ubezpieczyciela
 • zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela
 • oświadczenie o stanie pojazdu /proszę wymienić ewentualne uszkodzenia lub potwierdzić ich brak/

W przypadku wyboru pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego w PTU S.A.

 • · deklaracja zgodny na zawarcie ubezpieczenia /druk do otrzymania z AICE POLSKA S.A./
 • · kserokopia dowodu rejestracyjnego
 • · kserokopia dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej
 • · oświadczenie klienta o przebiegu ubezpieczenia /druk do otrzymania z AICE POLSKA S.A/
 • · kserokopia wypowiedzenia umowy OC u dotychczasowego ubezpieczyciela
 • · zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela

W przypadku zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego niezbędne jest dokonania oględzin i zdjjęć pojazdu u wyznaczonego dealera.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej zachodzi konieczność opłacenia składki w pełnej wysokości, tj. spłaty pozostałych rat polisy jednorazowo.

Przez cały okres ubezpieczenia AICE Polska S.A. jako administrator powyższego pakietu będzie służyć Państwu pomocą pod numerem telefonu 022 536 20 00 w 2, lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem ubezpieczenia@autosystem.com.pl

Mamy nadzieję, że przygotowana przez AICE Polska S.A. oferta ubezpieczeniowa spełni wszelkie Państwa oczekiwania i ułatwi finansowo dokonanie ubezpieczenia samochodu otrzymanego za pośrednictwem AUTO Systemu. Oczekujemy na Państwa decyzję, która pozwoli nam przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia samochodu przygotować kolejną polisę i przesłać ją na adres domowy lub dealera, u którego odbierali Państwo wybrany model samochodu.

Przedstawiając powyższą ofertę liczymy na możliwość dalszej kontynuacji współpracy z Państwem.
 

AICE Polska S.A.

 

 

 

(c) Copyright AICE Polska S.A.